Welkom


Van harte welkom op de website van Stichting Vrienden van JOY

Wat leuk, dat u onze website komt bezoeken!

Naast allerlei zakelijke informatie over de ANBI, het beleidsplan en de statuten, vindt u hier ook meer informatie over de activiteiten en onze visie. We vinden het fijn om één en ander met u te delen, zodat u meer inzicht krijgt in de achtergrond van Stichting Vrienden van JOY.

Als Stichting Vrienden van JOY hebben wij als doel het creëren van mogelijkheden voor het werk van Gods Geest onder inwoners van Barendrecht en omgeving, en willen we een ontmoetingsplek bieden aan mensen ongeacht hun geloof, ras of achtergrond en op deze manier een bijdrage leveren aan hun welzijn en ontwikkeling.

In Barendrecht zijn we nauw betrokken bij het faciliteren en ondersteunen van de ontmoetingsplek in cadeauwinkel JOY.

Ons uitgangspunt, basis en fundament is het Woord van God.

We wensen u van harte Gods zegen toe. Het is ons verlangen, dat u steeds meer leert over de hoogte, de diepte, de lengte en de breedte van Zijn onmetelijke liefde!

Bestuur Stichting Vrienden van JOY